Firma Magaziner Lager- & Fördertechnik jest spółką córką firmy Röhrs GmbH istniejącej od 1920 roku. Zajmującej się produkcja maszyn przemysłowych.

Od 1975 trwają prace nad wykonaniem wózka umożliwiającego kompletację oraz paletyzację towaru na dużych wysokościach wykorzystując wąski korytarz roboczy.

Firma  Magaziner Lager- & Fördertechnik jako pierwsza opracowała system umożliwiający zarówno kompletację jak i paletyzację towarów na dużych wysokościach. Ogromnymi zaletami wózków systemowych firmy Magaziner od początku był wąski korytarz roboczy oraz wykorzystanie innowacyjnej technologii unoszenia platformy roboczej razem z operatorem, tak aby stworzyć mu jak najbardziej korzystne warunki pracy.

W 1980 roku firma  Magaziner Lager- & Fördertechnik podpisała umowę dystrybucyjną z firmą Lansing Ltd.  Sprzedając swoje produkty pod marka Lansing.

Od 1995 po tym jak firma Lansing Ltd. Została wchłonięta przez Linde wózki naszej firmy sprzedawane były pod nazwą „Lansing Linde” lub Linde.

Od 1997 roku nasze produkty są znów sprzedawane pod nazwą Magaziner.

Nasi dealerzy oferują wózki Magaziner w takich krajach jak: Polska, Irlandia, Anglia, Austria, Argentyna, Arabia Saudyjska czy Tajwan.

Drukuj stronę Drukuj stronę